Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Република Србија

О твинингу

Твининг је инструмент који је 1998. године покренула Европска комисија. Програм је замишљен као административна сарадња у смислу пружања помоћи земљама корисницама у процесу јачања капацитета у администрацији и правосуђу, како би се спровело законодавсто Европске уније. Основни циљ твининг пројеката је да се земљама корисницама обезбеди помоћ у успостављању савремене и ефикасне администрације, кроз фокусирање на структуру, људске ресурсе и вештине управљања за усаглашавање националног са законодавством Европске уније.

  

Европска унија се састоји од 28 земаља чланица, које су одлучиле да постепено удруже своја знања, ресурсе и судбине. Заједно су, током периода проширивања од 50 година, изградиле зону стабилности, демократије и одрживог развоја, одржавајући културну разноликост, толеранцију и индивидуалне слободе.

 

Европска унија је посвећена дељењу својих достигнућа и вредности са земљама и људима изван својих граница.