Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Република Србија

Подаци о пројекту

Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом СР 13 ИПА ЕН 04 16

Партнери на пројекту:

  • Министарство заштите животне средине Републике Србије;
  • Агенција за животну средину Аустрије (Umweltbundesamt);
  • Агенција за заштиту животне средине Шведске (Naturvårdsverket);
  • Министарство за животну средину Републике Литваније

  

Најистакнутије заинтересоване стране су:

  • Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Министарство финансија, Министарство здравља, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство енергетике и рударства, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, јединице локалне самоуправе, АП Војводина, Привредна комора, приватне компаније за рециклажу посебних токова отпада и цивилно друштво.

 

Трајање пројекта:

Пројекат је почео са реализациом у августу 2017. године, а предвиђено трајање пројекта је 24 месеца.

 

Финансирање пројекта:

Пројекат се финансира из ИПА ЕУ средстава у вредности од 1.500.000 евра.