Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Република Србија

Напомена

Овај веб сајт је настао уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај веб сајта је одговорност твининг партнера, Министарства заштите животне средине Репyблике Србије и Аустријске агенције за заштиту животне средине, Агенције за заштиту животне средине Шведске и Министарства за животну средину Републике Литваније, и ни под којим околностима не може се сматрати одразом става Европске уније. 

 

Интернет страницу води: 

Агенција за животну средину Аустрије
Спителауер ленде 5
1090 Беч/Аустрија

Тел: +43-(0)1-31304
Телефакс: +43-(0)1-31304/5400
Адреса електронске поште: office@umweltbundesamt.at

Службеник за заштиту података: datenschutzbeauftragter@umweltbundesamt.at

Број у привредном регистру (идентификациони број): FN 187010s
Надлежни суд: Привредни суд у Бечу
Порески број (ПДВ број): ATU45908200

 

Коришћене фотографије:


Насловна фотографија: © Umweltbundesamt/M. Deweis

Позадина: © iStockphoto.com/olaf herschbach

 

Подаци у складу са члановима 24 и 25. Закона о медијима Аустрије:

Власник медија, продуцент или издавач
Агенција за животну средину Аустрије

 

Управни одбор

 
мр Георг Реберниг (генерални директор)
Моника Мерт (генерални директор)
др Карл Каинцл (заступник) 

 

Надзорни одбор


Председник: мр Роланд Мајер, iQ-FOXX Holding GmbH 
Заменик председника: др Томас Јакл, Федерално министарство за одрживост и туризам
др Фредерике Шварцендорфер, Федерално министарство финансија
др Катрин Еберл-Свобода, Федерално министарство финансија
др Валтрауд Петек, Федерално министарство за одрживост и туризам
Моника Бром, дипл. инжењер, Агенција за животну средину Аустрије, председница радног савета ЕАА
Филикс Лукс, Агенција за животну средину Аустрије, члан радног савета ЕАА

 

Назив делатности

 
Федерална стручна организација за животну средину

 

Чланица Федералне привредне коморе Аустрије


Више информација о члану 25. Закону о медијима, видети WKO Companies A-Z.

 

Правна поука/Одрицање од одговорности


Садржај ове интернет странице пажљиво су истражили и објединили сви који су његовој изради допринели. Без обзира на наведено, тачност и прецизност информација објављених на овој страници не може се гарантовати. Периодично се уносе додатне информације. Агенција за животну средину Аустрије задржава право да врши измене или допуне информација на овој страници без претходне најаве.

Осим сопственог садржаја, ова страница садржи и линкове до информација других провајдера. Аутори садржаја на тим страницама нису аутори садржаја на овој страници, нити је Агенција за животну средину Аустрије могла да утиче на информације које су доставила трећа лица. Одговорност за тематичност, тачност и потпуност информација самим тим не може се подразумевати. Ово се односи на све интерне странице које се налазе у линковима.

Садржај ове странице није законски обавезујући у смислу званичности докумената. Искључена је било каква одговорност за штету насталу непосредно или посредно из коришћења ове странице, осим ако таква штета није изазвана намерно или услед озбиљног немара Агенције за животну средину Аустрије.

Агенција за животну средину Аустрије улаже максималне напоре да избегне техничко нарушавање. Није прихватљиво никаква одговорност нити гаранција за прекиде или нарушавања коју изазивају трећа лица.

 

Ауторска права 


Интернет страница и сва документа, текстови, слике и графике на овој страници заштићени су ауторским правима и другим комерцијалним мерама правне заштите. Садржај ове странице не сме се копирати, ширити, мењати или препуштати трећим лицима за комерцијалне намене.

 

Дозвољена употреба


Агенција за животну средину Аустрије дозвољава коришћење докумената (као што су истраживања, извештаји, материјали за обуку) са ове странице, као и умножавање тих докумената уз одоговарајуће напомене, за некомерцијалне намене, уколико се на исте не примењују неки специфични прописи. Умножавање мултимедијалних података (нпр. слика, програма и слично) подразумева претходно одобрење Агенције за животну средину Аустрије. У тим случајевима, општа употреба није дозвољена.

 

Информације о решавању спорова путем интернета


Европска комисија нуди платформу за решавање спорова путем интернета. Ова платформа намењена је омогућавању вансудског потавнања у вези са уговорним обавезама у интернет уговорима о продаји или о услугама. Платформу можете погледати овде.

 

Пријављивање недоступности

 
Приступачност ове интернет странице је од огромног значаја за ЗАЈЕДНИЧКИ ФОРУМ. Ова страница развијена је имајући на уму електронску приступачност исте. Информације на овој страници морају бити доступне свим корисницима, без обзира на техничке могућности, безбедносна подешавања или личне недостатке. Међутим, уколико постоји нека препрека у приступу, молимо да нас контактирате и помогнете нам на непрестано напредујемо. Пријави препреку

 

Уколико имате коментара на нашу интернет страницу, молимо да нас контактирате.

 

"Изјава о поверљивости - погледати текст на енглеском језику"