Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Република Србија

Твининг пројекат: Подршка развоју стратешког оквира у области управљања отпадом